Имигрантски визи: Възстановяване на статута на постоянно пребиваващ чужденец в САЩ

Постоянно пребиваващ (наричан още притежател на зелена карта или LPR), който е останал извън САЩ за повече от една година или над валидността на своя Re-entry Permit, трябва да получи нова имигрантска виза, за да влезе в САЩ и да поднови постоянното си пребиваване.

За възстановяване на статута могат да кандидатстват постоянно пребиваващите чужденци в САЩ, които са били извън САЩ за повече от една година поради обстоятелства извън техния контрол.

За възстановяване на статута трябва да покажете, че:

  • Вие сте били постоянно пребиваващ чужденец, когато сте напуснали САЩ,
  • При напускане на страната, Вие сте имали намерение да се върнете в САЩ и поддържате това намерение,
  • Вие се завръщате  в САЩ след временен престой в чужбина и престоят Ви е бил удължен по причини извън Вашия контрол и за които Вие не носите отговорност,
  • Вие отговаряте на изискванията за имигрантска виза във всяко друго отношение.

Ако сте загубили статута си на постоянно пребиваващ в САЩ и желаете да кандидатствате за възстановяването му, трябва да представите доказателства в подкрепа на изброените изисквания заедно с Молба за възстановяване на статута, формуляр DS-117 и таксата от 180 щ.д.

Ако американски консулски служител одобри молбата за възстановяване на статута, имигрантският отдел ще Ви предостави информация относно обработката на виза при възстановен статут (SB-1).

За да насрочите дата за подаване на формуляр DS-117, моля, свържете се Имигрантския отдел на тел. (359 2) 937-5100 между 9 ч. и 12 ч. или изпратете имейл на iv_sofia@state.gov .

Можете да научите повече за визите за възстановяване на  статута на usvisas.state.gov.