При посещение в Посолството

Моля, обърнете внимание, че кандидатите за визи не могат да бъдат придружавани от други лица в чакалнята на Консулски отдел. Това се отнася до американски граждани, съпруги /съпрузи/, адвокати, спонсори, приятели и членове на семейството. Поради това, всяка информация, която тези лица желаят да представят, трябва да бъде включена в документите за кандидатстване или дадена на кандидатстващия, за да я представи на служителя на Консулския отдел по време на интервюто. Благодарим за проявеното разбиране.

За да се ускори процеса на преминаване през проверките за сигурност и да се спести време, трябва да се уверите, че не носите вещи, забранени за внасяне в Посолството.

Внасянето на раници и големи чанти не е позволено и може да доведе до отказ на достъп до Посолството.

Лаптопи, таблети, чанти и други забранени предмети от списъка не могат да бъдат оставяни при охраната.

Допълнителен списък с вещи, забранени за внасяне в Посолството:

  • Електроника
  • Опасни предмети
  • Бутилки
  • Храни
  • Запечатани пликове
  • Запечатани пакети
  • Спрейове, парфюми и други течности

Паркиране

На територията на Посолството няма паркинг за посетители. Препоръчваме да използвате обществения транспорт или такси, тъй като е трудно да намерите места за паркиране в близост до Посолството.

Улиците в района на Посолството са част от платена Зелена зона. Ако решите да дойдете с кола, имайте предвид, че за времето, в което сте в чакалнята на Консулския отдел няма да имате достъп до телефона си и ще трябва да паркирате с хартиени талони. Повече информация може да намерите на сайта на Градска мобилност.