Програма за бизнес визи

Програмата за бизнес визи (ПБВ) е създадена да насърчава и улеснява бизнеса и инвестициите между България и САЩ. Основната цел на тази безплатна програма е да позволи на пътуващите по бизнес представители на отговарящи на условията компании да запазват ускорени дати за интервю, както и да предостави възможност за директна връзка по визови въпроси. Чрез програмата за бизнес визи ние предоставяме индивидуално обслужване и специфична информация за нуждите на всяка регистрирана по тази програма компания.

ПБВ има две нива на членство:

 • МАЛКИ И СРЕДНИ КОМПАНИИ
 • ГОЛЕМИ КОМПАНИИ

МАЛКИ И СРЕДНИ КОМПАНИИ

 • Отворена покана за семинари по Програмата за бизнес визи,
 • Специални линии за комуникация за отговори на всякакви запитвания за бизнес визи – имейл:  SofiaBVP@state.gov, както и директен телефон за връзка,
 • Няма такси.

ГОЛЕМИ КОМПАНИИ

 • Всички предимства, които се предлагат на малките и средни компании, ПЛЮС:
 • Ускорени часове за интервю за B1/B2E2H3 и L1 визи за отговарящите на изискванията служители на компаниите,
 • Съпрузи и деца под 21 години могат да кандидатстват заедно с основния кандидат.

МАЛКИ И СРЕДНИ КОМПАНИИ

За да придобият членство, компаниите трябва:

 • Да бъдат регистрирани и да извършват законна дейност в България, включително и български клонове на чуждестранни компании;
 • Да действат добросъвестно;
 • Да демонстрират необходимост от чести пътувания на служителите до САЩ;
 • Да демонстрират бизнес отношения със САЩ.
 •  Да имат готовност да предоставят следните документи:
  • Попълнен и подписан въпросник  по ПБВ (PDF 355 KB);
  • Данъчни декларации за последните 3 години, заверени и подпечатани от НАП
   или
   Данъчни декларации за последните 3 години, придружени от съответните платежни нареждания;
  • Справка от НАП, удостоверяваща броя на регистрираните трудови договори

ГОЛЕМИ КОМПАНИИ

В допълнение, големите компании трябва:

 • Да имат утвърден, рентабилен, легитимен бизнес с поне 3 години дейност
  И
  o    поне 50 служители
  ИЛИ
  o    годишен оборот от поне 100 милиона лева.

Стъпка 1: Попълнете и изпратете обратно въпросника на ПБВ. (PDF 355 KB)

 • Членството е безсрочно, докато компаниите членки спазват изискванията на програмата и отговарят на всички необходими условия.

Стъпка 2: Представете спесимени от подписите на оторизираните представители на компанията, имащи право да подписват служебни бележки – формуляр за подписите ще бъде прикачен към имейла за потвърждение.

 • Просто следвайте инструкциите в имейла за потвърждение на Вашето членство.
 • Кандидатите за виза трябва да бъдат директно наети служители на трудов договор и пълно работно време, а не на временен или граждански договор. Съпрузите на кандидатите и техните деца под 21 години, които нямат сключен брак, могат да кандидатстват заедно с основния кандидат.
 • Компанията член на ПБВ насрочва часове за интервю за B1/B2, E2, H3, или L1 визи за кандидата (и за членовете на неговото семейство), използвайки специална система за достъп до определените за тази цел свободни места.
 • Кандидатът за виза се явява на интервю и представя официално подписано писмо, което включва неговите имeна, заеманата позиция в компанията, предполагаемия маршрут и целта на пътуване.

Членството в ПБВ не гарантира издаване на виза.
Всеки кандидат за виза по ПБВ трябва да отговаря напълно на изискванията, заложени в съответните законови разпоредби на САЩ.

 • Цялата информация, изисквана във формуляра за кандидатстване за виза DS 160 е задължително да бъде точна и надлежно попълнена. Компанията трябва добросъвестно да следва  правилата и смисъла на ПБВ. Ако по време на процедурата за кандидатстване бъде установено, че компанията не действа добросъвестно, членството ще бъде прекратено.
 •  По време на интервюто кандидатите за виза по ПБВ трябва да представят попълнен и официално подписан трудов договор на пълно работно време.
 • Свободните часове за интервю по ПБВ са ограничени само за кандидати, пътуващи с цел бизнес.
 • Компаниите членки на ПБВ трябва да попълнят, подпишат и изпратят актуализиран въпросник на ПБВ  (PDF 355 KB) на всеки 18 месеца за подновяване на тяхното членство.
 • Компаниите членки на ПБВ трябва да предоставят в Посолството на САЩ списък със служителите, имащи право да подписват официалните писма, както и да го актуализират, когато има някаква промяна.
 • Препоръчва се на компаниите да се консултират с правни експерти по въпроси, свързани с правилния тип виза за техните служители, съобразно дейността, която възнамеряват да извършват в САЩ.
 • Ако се установи, че компания член на програмата не отговаря на изискванията на ПБВ, или ако нейните служители нарушават визовите разпоредби, членството на тази компания ще бъде временно прекъснато или прекратено едностранно.
 • Колко струват услугите по ПБВ?
  Услугите по ПБВ и членството са безплатни!
 • Членството в ПБВ прави ли по-лесно издаването на виза?
  Всеки отделен кандидат за виза, независимо от членството, трябва напълно да отговаря на изискванията, заложени в съответните нормативни актове на САЩ за конкретната визова категория. Членството в ПБВ може да направи кандидатстването за виза по-бързо и по-лесно в периоди с по-голяма натовареност на Консулството.
 • Моята компания е член на ПБВ. Може ли да използвам ПБВ за запазване на час за интервю за туристическа виза?
  Не! Часовете за интервю по ПБВ са предназначени само за тези кандидати, които пътуват с цел бизнес.
 • Как да разбера повече за ПБВ?
  За допълнителна информация може да се свържете с нас на имейл SofiaBVP@state.gov.