Лятна програма „Работа и пътуване“

Посолството на САЩ насърчава всички български студенти, учещи редовно в университет, да се възползват от възможността да участват в лятната програма за работа и пътуване (летни бригади). Всяко лято приблизително шест хиляди студента се включват в програмата и пътуват до различни градове на Съединените щати, където се запознават с нашия народ и култура от първа ръка. Те, от своя страна, споделят своя език и култура с приемните общности и осигуряват взаимноизгоден културен обмен.

В допълнение към полезното практикуване на английски език, участниците имат шанса да придобият трудов опит в различни области. След приключване на трудовия договор, те имат право на тридесет дни допълнителен престой в САЩ, за да пътуват из страната, преди да се завърнат у дома.

Профил на успешния кандидат за лятна бригада

 • Кандидатът трябва да владее добре aнглийски език, да има добър академичен успех, да бъде приветлив и съобразителен.
 • В програмата за лятна бригада могат да участват само студенти редовно обучение в акредитирани университети/колежи
 • Повторно кандидатстващите са добре дошли. Участниците в програмата от предходни години нямат гаранция, че бъдещото им кандидатстване ще бъде успешно.
 • Всеки кандидат трябва да може да демонстрира пред интервюиращия консул, че той/тя ще се завърне в България след приключване на програмата. Могат да кандидатстват и студенти първа и последна година, но за тях ще е по-трудно да покажат достатъчно връзки с България. По-малко от една година в университета не може да се счита за достатъчно значима инвестиция при образованието на даден кандидат, от гледна точка изграждане на връзки с България.  По същия начин, студенти, на които им предстои само „Държавен изпит”, който съответно може да бъде отложен с няколко години, също биха имали затруднение да убедят консулския служител, че са  добросъвестни студенти с достатъчни връзки с България.
 • Студенти задочно обучение, както и тези, които посещават професионални/с дистанционно обучение училища и средни училища за възрастни, не отговарят на изискванията за участие в програмата за студентска бригада.
 • Въпреки, че не съществуват формални ограничения за възрастта на участниците, кандидатите, които не са на нормална студентска възраст ще подлежат на по-строг контрол.

Как да кандидатствам за лятна студентска бригада

Студентите, участващи в лятна студентска бригада, пътуват до САЩ под покровителството на акредитиран спонсор. Американският спонсор е директно отговорен за намирането на подходяща работа за студентите, както и за цялостния успех на програмата. С цел програмата да бъде по-достъпна за студентите, има много оторизирани български агенции за набиране на кандидати, които служат за връзка между спонсорите в САЩ и студентите.

Посолството на САЩ в София не препоръчва използването на някоя конкретна агенция. Горещо препоръчваме кандидатите да проучат какви са таксите на отделните агенции за предлаганите от тях услуги.

Кандидатстване за виза

Всеки кандидат трябва да заплати такса от 185 щатски долара, която не се възстановява. За да извършите плащането, молим да се запознаете с информацията и да следвате инструкциите на: https://www.ustraveldocs.com/bg/bg/step-3/.

Освен това, в деня на интервюто, кандидатът трябва да представи доказателство, че е заплатил и SEVIS такса от 35 щатски долара, която не се възстановява. Повече информация за SEVIS таксата може да намерите на: www.fmjfee.com

 • Кандидатите трябва да се явят на интервю в насрочения им ден и час; кандидатите, които подадат непълни комплекти или изпуснат своите интервюта ще получат отказ в съответствие с член 221(g) от закона за имиграция и натурализация на САЩ и  трябва да си насрочат ново интервю, което може да доведе до загуба на възможността да участват в програмата за лятна бригада.
 • Студентите, които не отговарят на изискванията за J-1 виза ще получат своите паспорти и допълнителни документи за кандидатстване веднага след интервюто.
 • Паспортите на одобрените кандидати ще бъдат изпратени до офиса на куриерска фирма TNT, посочен за доставка на паспорта при насрочване на интервюто. Кандидатът, или оторизиран негов представител, могат да получат паспорта в рамките на 2-4 работни дни след интервюто. Кандидатите не трябва да планират пътуване по-рано от пет работни дни след своето интервю.
 • Ако даден кандидат не може да пристигне в САЩ навреме за началото на програмата, както е отразено на формуляр DS-2019, кандидатстването трябва да бъде спряно докато началната дата на програмата не бъде променена в SEVIS системата.
 • Кандидатите НЕ ТРЯБВА да закупуват билети преди да получат своите паспорти с виза.  Посолството няма възможност да ускори издаването на виза поради предварително закупени билети.

Пакетът от документи за кандидатстване съдържа:

 • Валиден паспорт;
 • Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване DS-160; трябва да посочите името на бъдещия си работодател и къде ще работите в САЩ (ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да бъде предоставена страницата за потвърждение с баркод);
 • Формуляр DS-2019,  подписан от кандидата (удостоверява участието в съответната обменна програма);
 • Бележка за платена SEVIS такса в размер на 35 щатски долара;
 • Квитанция от банката или онлайн плащане на таксата за кандидатстване;
 • Студентска книжка;
 • „Уверение“, издадено от университета;
 • Снимка на хартия (5х5 см);
 • Допълнителни документи, по усмотрение на кандидата, ако смята за необходимо да предостави, за да да покаже връзките си с България.

Когато пристигнете в САЩ

 • При пристигането – всички американски спонсори са задължени да предоставят на студентите копие от брошурата на Държавния департамент на САЩ за летните бригади и писмо към участниците, съдържащо имейл адрес на  специалното лице за контакт в Бюрото по образователни и културни въпроси към Държавния департамент.
 • В редките случаи, в които можете да се сблъскате с проблеми по време на престоя си, Държавният департамент на САЩ е открил 24-часова безплатна телефонна линия, за да помогне при разрешаването на проблеми или оплаквания, които могат да възникнат: 1-866-283-9090
 • Ако искате да смените своята работа докато сте в САЩ, трябва да уведомите американския си спонсор за това ваше желание, за да се извърши съответното проучване на предложения работодател.
 • И най-важното, не забравяйте да се забавлявате! В допълнение на това, че програмата за лятна бригада е изключително ценен трудов и културен опит за всички студенти, които участват, в крайна сметка тази програма е просто едно голямо забавление.

Ако имате допълнителни въпроси за летните бригади, можете да се свържете с нас чрез niv_sofia@state.gov или да посетите сайта на Държавния департамент на САЩ на: http://j1visa.state.gov/