Пристигнаха американски ученици по програма за обмен „YES Аbroad“

На 31 август 2017 г. четири американски ученички пристигнаха на летище София като участници в програма за културен и образователен обмен YES abroad. Лили, Макана, Делъни и Маргарет ще прекарат следващите десет месеца до юли 2018 г., посещавайки българско училище и живеейки в българско приемно семейство. YES abroad е стипендиантска програма, финансирана от Държавния департамент на САЩ, която цели повишаване на междукултурния диалог и разбирателство чрез метода на младежките обмени. Участниците в програмата се явяват младежки посланици на своята култура, спомагайки за преодоляване на културните стереотипи и различия чрез личния контакт с приемащата ги среда. Те ще се потопят в българската действителност като изучават български език и култура, общуват с приятели и съученици и  се включват в доброволчески инициативи.

Подобна възможност за обмен има и за български ученици в рамките на реципрочната програма YES, даваща стипендии на гимназисти от страни от Източна и Югоизточна Европа и Евразия за едногодишен престой и обучение в САЩ. Програма YES се реализира в България от 2009 година насам, като досега 55 участника са преминали през нея. Преди по-малко от месец, на 15 август, последното поколение от 10 български ученици заминаха за Съединените щати, за да се впуснат в обменното си приключение. Те ще живеят в различни американски щати,  посещавайки местно училище и живеейки в приемно семейство.

Кандидатстването за следващата учебна година стартира от 1 септември 2017 г., като желаещите ученици следва да попълнят електронна апликационна форма, достъпна на следния адрес (https://ais.americancouncils.org/yes) в срок до 31 октомври 2017 г..

Повече информация за изискванията към кандидатите и условията на програмата можете да намерите на страницата на Американски съвет за международно образование – клон България, неправителствена организация, която администрира прoграмите YES и YES abroad в България (http://ac-see.org/new/yesbulgaria/)

Във все по-глобализиращия се свят обменните програми учат младите хора да бъдат по-адаптивни към заобикалящата ги среда, но и по-толерантни към културните различия.  Много от настоящите световни лидери са били участници в подобни програми. Пожелаваме на тези младежи да продължат да бъдат все така смели и отговорни, поели по-пътя на преодоляване на различията още от крехката си юношеска възраст.

За повече информация:

Елена Джокович  0877 333 013, jelena@americancouncilssee.org
Румяна Йотова    0879 930 228, rumyana@americancouncilssee.org